işve


işve
(A.)
[ ﻩﻮﺸﻋ ]
cilve, naz, eda.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ISVE — sigla Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico …   Dizionario italiano

  • işve — is., Ar. ˁişve Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri, işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri... Y. K. Beyatlı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İŞVE — Güzellerin gönül çeken naz ve edâsı. Gönül çekici tavır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • išvesti — išvèsti, ìšveda, ìšvedė Rtr; SD422, R, MŽ, Sut, M, LL271, Š 1. tr. DŽ, NdŽ padėti išeiti: I paėmė abudu vaikelis su mergele už rankų muni ir ìšvedė laukon par duris Akm. Ana apžabalo, reikia išvèst jau oran Klt. Anas (vaikas) išvẽdus po… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvežti — išvèžti, ìšveža, ìšvežė 1. tr. SD1204, SD422, R364, Sut, N, K, M, L, LL271,298, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ, Žlb, Plt, Klk, Ėr, Skrb, Pnd, Č, Dgč, Vdn, Mlk, Plm, Nmn, Vžn važiuojama priemone, vežant išgabenti: Jau ìšvežėm trąšas an lauko LzŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėtyti — tr. K 1. Q64, D.Pošk, Š, Rtr, LVI828, J.Jabl, NdŽ, KŽ, Vgr, Sk, Jž, Dsn, Klt, Lp beriant išvalyti grūdus nuo pelų: Ižvėčiu SD1204. Aš išvėčiau grūdus ir atvėtas J. Aš kap ižvėtau, tai man sijot nereikia DrskŽ. Dabar kambainai javą nupjauna ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėsti — intr.; D.Pošk 1. pasidaryti vėsiam, ataušti: Varėnas ne taip išvėsta, išaušta, kaip išdžiūsta J. Baltinta krosnis aprudusia kakta, išvėsusi per naktį, laukia svirplio rš. Pajūrio smėlys išvėsęs, ir man stingsta blauzdos rš. 2. DŽ, NdŽ, KŽ, Mžš,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvemti — išvemti, ìšvemia, išvėmė 1. tr., intr. R, R48,199,228, MŽ64,265,304, Sut, N, K, LL295, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Arm, Kvr vemiant pašalinti: Kas negali išvemti, tas gokši J. Kliokt išvemsu burną – pati rūgštis Krš. Jug kai vemì, iš skrandžio gali… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išverti — išverti, ìšveria, išvėrė tr. Š, Rtr, LVI828, NdŽ, KŽ 1. išdurti: Išvėrė akį vaikui Rš. Neskilok su kačergom, da akis katram išversi Ktk. | refl. tr.: Visą poakį išsivėrė – nematė žibintuvo Kpč. Obelų šakos nenupjaustytos, gali eidamas akis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvėpėlis — išvė̃pėlis, ė smob. (1) BŽ54, Š kas išvėpęs, išsižiojėlis, vėpla: Supras da ką tas išvė̃pėlis Žl. Tokiam išvė̃pėliui sakysi ar nesakysi – vis tiek pat Ssk. Kur tas išvė̃pėlis ir riogsojo par visą naktį! Ssk. Jis toks išvė̃pėlis, kad nei… …   Dictionary of the Lithuanian Language